Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voortgang prijsmonitor voedsel

Het onderzoek naar de prijsvorming in de voedselketen wordt in de komende weken afgerond. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bespreekt de voorlopige resultaten van de prijsmonitor met vertegenwoordigers van de verschillende sectoren. De definitieve resultaten worden in september openbaar. 

Wageningen Economic Research heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar prijsvorming en verduurzaming in de voedselketen bij zes verschillende producten. De voorlopige resultaten laten een wisselend beeld zien voor de onderzochte producten. Er blijken tussen de producten flinke verschillen in marges te zijn, ook tussen de boeren of tuinders en tussenhandelaren, verwerkers en supermarkten. Datzelfde wisselende beeld zien de onderzoekers als de marges voor reguliere voedselproductie en biologische voedselproductie van de onderzochte producten worden vergeleken.

Daarnaast zien de onderzoekers diverse problemen die boeren en tuinders zeggen te ervaren bij de omschakeling van reguliere naar duurzame productie. Bijvoorbeeld onduidelijkheid over de eisen die bepaalde keurmerken stellen aan duurzame productie, de hoeveelheid tijd en investeringen die gemoeid zijn met omschakeling en de onzekerheid over een lagere productie. Daarbij zijn er wel verschillen tussen de diverse onderzochte producten.

Over het onderzoek

De ACM onderzoekt op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hoe de prijzen van ‘boer tot bord’ worden gevormd. Het ministerie wil weten of producten die duurzamer en met meer kosten worden geproduceerd, ook meer opleveren voor de boeren en tuinders. De prijsontwikkeling van zes producten; tomaten, varkensvlees, uien, witte kool/zuurkool, melk en peren, is tot in detail onderzocht voor de periode 2017-2019. Hierbij is gekeken naar de kosten en de winstmarge van alle schakels in de ketens. Daarnaast is gekeken naar het verschil tussen de prijsvorming van gangbare producten en biologische producten. 
De tweede onderzoeksvraag is welke problemen boeren en tuinders ondervinden bij de omschakeling van reguliere naar duurzame productie. Daarvoor zijn gegevens verzameld en geanalyseerd, een enquête gehouden en zijn betrokkenen geïnterviewd.

Vervolg

De ACM gaat nu in gesprek met vertegenwoordigers uit de verschillende productmarkten om te zien of zij de resultaten herkennen. Het rapport wordt in september aangeboden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.