Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Voorstel Westland voor tarieven 2020 regionaal netbeheer gas

04-10-2019

Westland Infra Netbeheer B.V. heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de transport- en aansluittarieven voor gas die Westland in 2020 bij haar aangeslotenen in rekening wil brengen. De ACM zal dit voorstel nog beoordelen. Naar verwachting stelt de ACM in november 2019 de maximale tarieven die Westland mag hanteren definitief vast.

Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het tarievenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 18 oktober 2019 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties.

Over de tarieven

Westland beheert een regionaal netwerk van gasleidingen in Nederland. Voor de wettelijke taken mag Westland kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Over de maximumtarieven

Consumenten en bedrijven kunnen niet zelf kiezen voor een bepaalde regionale netbeheerder. Om te voorkomen dat een netbeheerder misbruik maakt van haar monopoliepositie stelt de ACM als toezichthouder vast welke maximumtarieven een netbeheerder mag hanteren.

 

Meer in deze zaak