Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel TenneT tarieven 2024 landelijk netbeheer elektriciteit

TenneT heeft op 29 september 2023 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2024 in rekening wil brengen bij haar afnemers. Dit zijn bedrijven en regionale netbeheerders die aangesloten zijn op het extrahoogspanningsnet (EHS-net) of het hoogspanningsnet (HS-net) van TenneT. De ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting eind november 2023 de hoogte van de tarieven die zullen gelden vanaf 1 januari 2024.

Wat stelt TenneT voor?

Uit het voorstel van TenneT blijkt dat de totale inkomsten voor TenneT stijgen met 99% t.o.v. 2023 naar bijna 2.572 miljoen euro. Volgens het voorstel stijgen de EHS-tarieven met 127% en de HS-tarieven met 81%.

Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de sterk gestegen energieprijzen, waardoor TenneT hoge kosten heeft gemaakt voor de inkoop van energie en vermogen. TenneT moet energie en vermogen onder andere inkopen om netverliezen te compenseren en het elektriciteitssysteem in balans te houden. De kosten die TenneT hiervoor maakt worden altijd al vergoed via de tarieven. Dit gebeurt via een voorschot op basis van schattingen, waarna de werkelijke kosten normaliter na 2 jaar nagecalculeerd worden. De ACM heeft al eerder toegezegd dat TenneT in de tarieven 2024 naast de nacalculatie voor de kosten in 2022 ook een voorschot op de nacalculatie voor deze kosten in 2023 mag verwerken. In het voorstel van TenneT is conform instructie van de ACM een voorschot van 25% van de verwachte nacalculatie van deze kosten opgenomen.

De afschaffing van de volumecorrectieregeling (VCR) heeft een verlagend effect op de voorgestelde tarieven.

Net op zee

TenneT stelt, net als vorig jaar, voor om de kosten voor de tweede fase van het net op zee in het tarievenvoorstel 2024 in rekening te brengen bij de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Ten opzichte van vorig jaar zijn de kosten voor de tweede fase van het net op zee gestegen. Dit verklaart een gedeelte van de stijging van de voorgestelde tarieven.

Wat doet TenneT?

TenneT is eigenaar en beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland. TenneT is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere taken mag TenneT kosten in rekening brengen.

Reageren

Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het tarievenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 20 oktober op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties. Reacties kunnen per mail worden toegestuurd aan DE-Tarievenbesluiten [at] acm [punt] nl.

 

Documenten

Tarievenvoorstel TenneT 2024 (PDF - 202.99 KB) Rekenmodule tarievenvoorstel TenneT 2024 (XLSX - 263.02 KB)