Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel TenneT methodologie redispatching en compensatiehandel Core

TenneT TSO B.V. heeft het voorstel voor de methodologie voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. De ACM heeft dit voorstel op 6 maart 2019 ontvangen.

Het voorstel van TenneT bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

CACM Verordening

Op grond van de CACM Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders in elke capaciteitsberekeningsregio moeten volgens artikel 35 van de CACM Verordening een voorstel ontwikkelen voor een gemeenschappelijke methodologie voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel.

Deze methodologie dient maatregelen te omvatten van grensoverschrijdend belang en dient het voor alle transmissiesysteembeheerders in de Core capaciteitsberekeningsregio mogelijk te maken om fysieke congestie daadwerkelijk te verlichten, ongeacht of de redenen voor die fysieke congestie al dan niet voornamelijk buiten hun regelzone vallen.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel (door de laatste betrokken regulerende instantie van de regio) een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 6 september 2019.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 17 mei 2019.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/18/032555.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Voorstel TenneT methodologie redispatching en compensatiehandel Core (PDF - 1.01 MB)