Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel GTS voor transporttarieven 2024 landelijk netbeheer gas

Gasunie Transport Services B.V. (GTS) heeft op 1 maart 2023 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de transporttarieven die zij in 2024 in rekening wil brengen. De ACM bepaalt in mei 2023 de hoogte van de tarieven die zullen gelden vanaf 1 januari 2024.

Wat valt er op aan het voorstel van GTS?

De tarieven die GTS voorstelt dalen gemiddeld met circa 22% ten opzichte van 2023, waarbij de exittarieven (-22%) meer dalen dan de entrytarieven (-19%). De daling van de tarieven komt onder andere doordat GTS in 2022 veel extra inkomsten heeft gekregen door de verkoop van afschakelbare capaciteit, en omdat GTS een lichte toename van de verkoop van transportcapaciteit verwacht.

GTS heeft in 2022 hoge kosten gemaakt voor de inkoop van energie. Ze stelt voor de totale inkoopkosten bijna volledig na te calculeren. Deze voorgestelde nacalculatie gaat verder dan de nacalculatie van de ingekochte volumes stikstof, zoals aangekondigd in het Methodebesluit GTS 2022-2026.

Tariefontwikkeling en veilinggelden

De voorgestelde daling van de tarieven is een direct gevolg van de huidige marktomstandigheden. De afgelopen jaren zijn de transporttarieven gestegen Om de tariefdaling te dempen, stelt GTS voor haar veilinggelden niet in te zetten in 2024. Deze veilinggelden mag GTS niet houden, maar zullen in de toekomst worden ingezet voor investeringen ten behoeve van het verminderen van congestie op grenspunten, of worden teruggegeven aan de netgebruikers.

De ACM overweegt meer inkomsten van GTS te spreiden, om een stabieler tariefverloop te bewerkstelligen. Dit zou een kleinere tariefdaling voor 2024 betekenen, maar de verwachte tariefstijging in 2025 dempen. In 2025 verwacht de ACM een tariefstijging, onder andere doordat de stikstofinstallatie Zuidbroek per 2025 vergoed wordt via de tarieven.

Wat doet GTS?

GTS is de eigenaar en beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. GTS brengt de transportkosten in rekening bij gasleveranciers, die deze kosten vervolgens weer doorberekenen aan hun klanten. Omdat de kosten voor het landelijk transport van gas maar een klein deel van de totale energierekening zijn, zal de impact van deze daling voor consumenten ook zeer beperkt zijn.

Reageren

Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het tarievenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 31 maart 2023 reageren op het tarievenvoorstel. Daarbij kunnen ze ook specifiek ingaan op de mogelijke spreiding van de inkomsten over 2024 en 2025. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties. Reacties kunnen per mail worden toegestuurd aan DE-Tarievenbesluiten [at] acm [punt] nl. De ACM neemt de reacties van belanghebbenden op dit voorstel mee in haar beoordeling van het tarievenvoorstel en vaststelling van het definitieve tarievenbesluit.

 

Documenten

Tarievenvoorstel 2024 aanbiedingsbrief (openbaar) (PDF - 44.36 KB) Bijlage 1 bij TV24 – Tarievenmodule GTS 2024 (openbaar) (XLSX - 1.56 MB) Bijlage 2a bij TV24 - Toelichting input GTS tabblad 8 (openbaar) (PDF - 37.54 KB) Bijlage 2b bij TV24 – Toelichting correctie peakshaver (openbaar) (PDF - 30.77 KB)