Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel GTS voor transporttarieven 2023 landelijk netbeheer gas

Gasunie Transport Services B.V. (GTS) heeft op 1 maart 2022 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de transporttarieven die zij in 2023 in rekening wil brengen. Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het tarievenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 25 maart 2022 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties. De ACM neemt de reacties van belanghebbenden op dit voorstel mee in haar beoordeling en bepaalt naar verwachting in mei 2022 de hoogte van de tarieven die zullen gelden vanaf 1 januari 2023.

Wat valt er op aan het voorstel van GTS?

De tarieven die GTS voorstelt stijgen gemiddeld met circa 15% ten opzichte van 2022, waarbij de entrytarieven (20%) meer stijgen dan de exittarieven (5%). De gestegen tarieven hebben verschillende oorzaken. Ten eerst verwacht GTS in 2023 minder transportcapaciteit te verkopen met een stijging van de kosten per eenheid gas als gevolg. Ten tweede zorgen de hoge energieprijzen in 2021 voor een hoge nacalculatie van de inkoopkosten energie.

Wat doet GTS?

GTS is de eigenaar en beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. GTS brengt de transportkosten in rekening bij gasleveranciers, die deze kosten vervolgens weer doorberekenen aan hun klanten. Omdat de kosten voor het landelijk transport van gas maar een klein deel van de totale energierekening zijn, zal de impact van deze stijging op de energierekening van consumenten naar verwachting minder dan 1% zijn.

 

Documenten

Tarievenvoorstel GTS 2023 (PDF - 59.91 KB)
 

Bijlagen

Rekenmodule tarieven GTS 2023 (XLSX - 1.14 MB) Toelichting input GTS (PDF - 33.66 KB)
 

Meer in deze zaak