Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit GTS 2023

Met dit besluit stelt de ACM de tarieven vast die Gasunie Transport Services (GTS) vanaf 1 januari 2023 moet hanteren voor het beheer van het landelijke gastransportnet.

Het transporttarief stijgt vanaf 1 januari 2023 gemiddeld met circa 19% ten opzichte van de tarieven over 2022. De voornaamste oorzaak voor de stijging is dat GTS verwacht minder transportcapaciteit te verkopen. Daarnaast stijgen de toegestane inkomsten door voornamelijk inflatie en de hoge energieprijzen met ongeveer 6%.

Wat bepaalt dit besluit?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks de tarieven vast voor alle netbeheerders. In dit besluit stelt ACM de tarieven vast voor GTS die zij moet hanteren vanaf 1 januari 2023 voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het gaat om de tarieven voor de uitvoering van transport, balancering, kwaliteitsconversie en aansluitingen.

Welke bijlages horen er bij dit besluit?

Bij dit besluit hoort een tarievenmodule waarin de exacte tarieven voor verschillende producten staan. Daarnaast staat hier ook een rekenmodule waarin de tarieven exact berekend worden. Tot slot bevat deze pagina ook een informatiedocument waarmee de ACM voldoet aan de publicatieverplichtingen conform artikel 29 en 30 van de netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC TAR).

Wat doet GTS?

GTS is eigenaar en beheerder van het landelijk 
gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.

 

Documenten

Tarievenbesluit GTS 2023.pdf (PDF - 256.4 KB)
 

Bijlagen

Rekenmodule tarieven GTS 2023 (XLSX - 1.37 MB) Tarieven GTS 2023 (XLSX - 752.59 KB) Entry- en exittarieven indien korting niet verandert.xlsx (XLSX - 54.29 KB) Entry- en exittarieven indien gasopslagkorting en LNG-korting100% worden.xlsx (XLSX - 54.25 KB) Entry- en exittarieven indien gasopslagkorting 100% wordt.xlsx (XLSX - 53.02 KB) Informatiemodul tariffs GTS 2023 (english) (XLSX - 750.48 KB)