Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel GTS voor tarieven 2021 landelijk netbeheer gas

Gasunie Transport Services (GTS) heeft op 3 maart 2020 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2021 in rekening wil brengen. De ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting in mei van dit jaar de hoogte van de tarieven die zullen gelden vanaf 1 januari 2021.

De ACM publiceert het tarievenvoorstel op haar website. Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het tarievenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 20 maart 2020 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties.

Wat valt er op aan het voorstel van GTS?

De tarieven die GTS voorstelt stijgen gemiddeld met circa 4% ten opzichte van 2020. Dit heeft verschillende oorzaken. Ten eerste verwacht GTS in 2021 minder transportcapaciteit te verkopen. Daarnaast stijgen de inkomsten van GTS vanwege een correctie op last van een uitspraak van de rechter over de methodebesluiten 2017-2021. Als gevolg van deze uitspraak heeft GTS te weinig inkomsten ontvangen in de jaren 2017 t/m 2020. Dit wordt eenmalig gecorrigeerd in de tarieven van 2021.

Op 10 januari 2020 heeft Netbeheer Nederland een codevoorstel gedaan die een neutraliteitsheffing introduceert. Dit voorstel is in behandeling bij de ACM. GTS stelt hierin voor om de kosten en opbrengsten uit haar balanceringsactiviteiten te verrekenen met een aparte neutraliteitsheffing, die in aanvulling op de tarieven in rekening zal worden gebracht. In haar tarievenvoorstel sluit GTS aan bij het codevoorstel. De kosten en opbrengsten uit balanceringsactiviteiten zijn daarom niet opgenomen in het tarievenvoorstel.

Naar codevoorstel handhaving kredietlimiet en neutraliteitsheffing

Wat doet GTS?

GTS is de eigenaar en beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. De transportkosten van GTS worden niet rechtstreeks bij consumenten in rekening gebracht, maar bij haar klanten, waaronder gasleveranciers. Hoe groot het effect voor consumenten zal zijn, is daarom afhankelijk van de mate waarin deze kostenstijgingen worden doorberekend.

Lees meer informatie over het toezicht op GTS

 

Documenten

Rekenmodule GTS 2021 (XLSX - 806.47 KB)
 

Bijlagen

Tarievenvoorstel 2021 aanbiedingsbrief GTS (PDF - 634.62 KB) Toelichting inputs GTS (PDF - 71.03 KB)