Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel Enexis voor tarieven 2021 regionaal netbeheer elektriciteit

Enexis Netbeheer B.V. heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de transport- en aansluittarieven voor elektriciteit die Enexis in 2021 bij haar aangeslotenen in rekening wil brengen. De ACM zal dit voorstel nog beoordelen. Naar verwachting stelt de ACM in november 2020 de tarieven die Enexis ten hoogste mag hanteren definitief vast.

Over de tarieven

Enexis beheert een regionaal netwerk van elektriciteitsleidingen in Nederland. Voor de wettelijke taken mag Enexis kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Over de maximumtarieven

Consumenten en bedrijven kunnen niet zelf kiezen voor een bepaalde regionale netbeheerder, ze zijn gebonden aan de netbeheerder in een specifieke regio. Om te voorkomen dat een netbeheerder misbruik maakt van haar monopoliepositie stelt de ACM als toezichthouder de tarieven vast die een netbeheerder ten hoogste mag hanteren.

Kosten regionale netbeheerders

Regionale netbeheerders nemen elektriciteit af van landelijk netbeheerder TenneT. De tarieven die TenneT voor deze ‘Inkoopkosten Transport’ doorberekent aan regionale netbeheerders zijn gebaseerd op de kosten die TenneT maakt. De kosten van TenneT zijn gestegen in 2020 en stijgen naar verwachting ook in 2021. De vergoeding voor deze Inkoopkosten Transport die regionale netbeheerders ontvangen zijn door de ACM in het huidige methodebesluit geschat en gebaseerd op de veel lagere niveaus van inkoopkosten in de jaren 2013-2015. De kosten die regionale netbeheerders maken zijn dus vanwege de hogere tarieven van TenneT in 2020 al gestegen, terwijl de inkomsten daar volgens de bestaande methode pas in 2022 op worden aangepast.

Vanwege de omvang van de stijging in de Inkoopkosten Transport bij TenneT schat de ACM de inkoopkosten transport voor het jaar 2021, onder uitzonderlijke omstandigheden, anders in dan in de voorgaande jaren. De ACM heeft besloten de schatting van de Inkoopkosten Transport aan te passen op basis van het tarievenvoorstel van TenneT voor 2021. Daarmee sluiten de toegestane inkomsten van de regionale netbeheerders in 2021 beter aan bij de kosten die zij moeten maken. Als gevolg daarvan kunnen de tarieven van de regionale netbeheerders niet pas in 2022 maar al komend jaar stijgen. Op die manier kunnen regionale netbeheerders de toename van de kosten opvangen en worden tariefschommelingen voor afnemers naar verwachting beperkt.

Reageren

Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het tarievenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 23 oktober 2020 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties. Reacties kunnen per mail worden toegestuurd aan DE-Tarievenbesluiten [at] acm [punt] nl (DE-Tarievenbesluiten[at]acm[dot]nl).

 

Documenten

Tarievenvoorstel Enexis 2021 elektriciteit (XLSX - 91.78 KB)
 

Meer in deze zaak