Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel Enduris voor tarieven 2021 regionaal netbeheer gas

Enduris B.V. heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de transport- en aansluittarieven voor gas die Enduris in 2021 bij haar aangeslotenen in rekening wil brengen. De ACM zal dit voorstel nog beoordelen. Naar verwachting stelt de ACM in november 2020 de tarieven die Enduris ten hoogste mag hanteren definitief vast.

Over de tarieven

Enduris beheert een regionaal netwerk van gasleidingen in Nederland. Voor de wettelijke taken mag Enduris kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Over de maximumtarieven

Consumenten en bedrijven kunnen niet zelf kiezen voor een bepaalde regionale netbeheerder, ze zijn gebonden aan de netbeheerder in een specifieke regio. Om te voorkomen dat een netbeheerder misbruik maakt van haar monopoliepositie stelt de ACM als toezichthouder de tarieven vast die een netbeheerder ten hoogste mag hanteren.

Codewijziging aansluitcategorieën

De aansluitcategorieën zoals die in de Tarievencode gas gehanteerd worden zijn gewijzigd. Met het Codebesluit ‘herindeling aansluitcategorieën gas’ heeft de ACM het voorstel van Netbeheer Nederland voor de herindeling beoordeeld. Deze herindeling heeft als doel de tarievenstructuur te vereenvoudigen.

Extra hoge druk (EHD)

Vanaf 2021 worden de EHD-netten van de regionale netbeheerders Enduris, Enexis en Zebra Gasnetwerk B.V. (hierna: Zebra) overgedragen aan GTS. Dit heeft als gevolg dat het tarievenvoorstel van Enduris en Enexis geen tarieven voor EHD bevat. Voor Zebra geldt dat zij enkel EHD-net in beheer heeft en volgt er dus geen tarievenvoorstel voor 2021.

Reageren

Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het tarievenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 23 oktober 2020 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties. Reacties kunnen per mail worden toegestuurd aan DE-Tarievenbesluiten [at] acm [punt] nl (DE-Tarievenbesluiten[at]acm[dot]nl).

 

Documenten

Tarievenvoorstel Enduris 2021 gas (XLSX - 73 KB)
 

Meer in deze zaak