Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Voorstel codewijziging procedure leveringszekerheid

23-01-2020

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor het wijzigen van de Takencode gas. Aanleiding voor het voorstel is de door ACM gepubliceerde procedure voor vergunninghoudende leveranciers voor het aanvragen van een overdracht van elkaars klantenaandeel in een eventuele restverdeling bij het intrekken van een vergunning van een wegvallende leverancier. De huidige aanvraagprocedure in de Takencode gas is hiermee niet meer in lijn en ook niet langer nodig.

Daarnaast stelt Netbeheer Nederland een wijziging voor die ziet op het verdelen de kosten die Gasunie Transport Services (GTS) mogelijk maakt als ze zich garant stelt voor de inkoop van gas voor kleinverbruikers. Als GTS deze kosten niet kan verhalen op (de curator van) de partij waarvoor ze garant stond, zal GTS de kosten verhalen op de leveranciers. De leveranciers berekenen deze kosten door aan de kleinverbruikers. Om ervoor te zorgen dat de kosten voor iedere kleinverbruiker gelijk zijn, stelt Netbeheer Nederland voor om in de codes vast te leggen dat bij het verdelen van de kosten uitgegaan wordt van het marktaandeel dat de verschillende leveranciers op dat moment hebben.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?