Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Voorstel codewijziging correcties Netcode en Begrippencode elektriciteit

13-01-2021

Netbeheer Nederland heeft een voorstel bij de ACM ingediend voor het wijzigen van de voorwaarden elektriciteit. Met het voorstel worden onbedoelde fouten en inconsistenties in de Netcode elektriciteit gecorrigeerd en een definitie aan de Begrippencode elektriciteit toegevoegd.

Netbeheer Nederland constateert dat door de hoeveelheid aan codewijzigingsvoorstellen van de afgelopen twee jaar die in het kader van de implementatie van de Europese Codes ingediend zijn, fouten en inconsistenties in de Netcode elektriciteit geslopen zijn. Met dit voorstel worden deze fouten en inconsistenties hersteld.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?