Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit verzamelcode 2020

Met dit besluit worden een aantal fouten en inconsistenties in de Netcode elektriciteit gecorrigeerd, die door de vele codewijzigingen van de afgelopen jaren onbedoeld erin zijn geslopen. Verder hebben netbeheerders en aangeslotenen (grootverbruikers) volgens de huidige code nauwelijks de tijd om de transportprognoses met elkaar te delen. Dat wordt nu opgelost. Tot slot heeft de implementatie van Europese netcodes een nieuw begrip in de codes geïntroduceerd, per unit (pu). Dit begrip wordt met dit besluit in de Begrippencode elektriciteit vastgelegd.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?