Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Voorstel codewijziging aanpassing afnamecategorie

18-02-2019

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de voorwaarden gas. Met het voorstel wordt een voorwaarde toegevoegd aan de Allocatiecode gas. Met de voorgestelde bepaling wordt verplicht dat netbeheerders de betrokken marktpartijen informeren over een wijziging van de afnamecategorie.

Elke aangeslotene op een gastransportnet is ingedeeld in een bepaalde afnamecategorie. Deze categorie bepaalt de wijze waarop de allocatie van gas plaatsvindt voor de betreffende aangeslotene. Voor grootverbruikers is de afnamecategorie mede afhankelijk van de hoeveelheid afgenomen gas. Wijziging in de afname van gas kan daardoor tot gevolg hebben dat de netbeheerder de afnamecategorie wijzigt.

Tot nu toe was het niet verplicht dat de netbeheerder de aangeslotene, leverancier en meetverantwoordelijke informeerde over een wijziging van afnamecategorie. Met dit codevoorstel wil Netbeheer Nederland daar verandering in aanbrengen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?