Kruimelpad

Voorschriften verbonden aan de leveringsvergunningen van Slim met Energie en e-Energy Europe

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) draagt NieuweStroom (Slim met Energie B.V.) en easyEnergy (e-Energy Europe B.V.) op om hun facturen, jaarrekeningen en eindafrekeningen, op tijd aan hun klanten te versturen en hun administratieve organisatie op orde te brengen. De ACM heeft hiervoor voorschriften opgenomen in de leveringsvergunningen van de twee leveranciers van elektriciteit en gas. Als deze leveranciers zich niet aan deze voorschriften houden, kan de ACM hun leveringsvergunningen intrekken.