Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorschriften bij elektriciteitsvergunning Innova ingetrokken

In 2015 heeft de ACM geconstateerd dat Innova Energie B.V. zich niet aan de regels hield met betrekking tot het verwerken van de garanties van oorsprong en het opstellen van het stroometiket. Daarom zijn er bij Besluit van 23 september 2015 aan de vergunning voorschriften verbonden. Deze voorschriften hielden in dat Innova door middel van rapportages en assurancerapporten van een accountant moest aantonen dat ze de gegevens goed verwerkte. Innova heeft dat aangetoond en daarom kunnen de extra voorschriften worden ingetrokken.

Verplichtingen vergunninghouders

Wat is een kleinverbruiker?