Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM Beleidsregel

De ACM heeft de bevoegdheid om op grond van de Algemene wet bestuursrecht beleidsregels vast te stellen. De ACM gebruikt daarvoor de term ‘ACM Beleidsregel’. De ACM geeft in een beleidsregel aan hoe zij een bepaalde bevoegdheid zal uitoefenen. In een beleidsregel kan de ACM bijvoorbeeld uitleggen hoe zij een wettelijke bepaling interpreteert in verband met haar bevoegdheid om in een bepaalde situatie al dan niet een boete op te leggen. Voor marktpartijen is op deze manier voorspelbaar hoe de ACM gaat handelen in een bepaalde situatie.

Het kan zijn dat u hieronder ook nog beleidsuitingen onder andere namen (zoals bijvoorbeeld ‘richtsnoeren’, ‘handreiking’ of ‘handleiding’) aantreft. Het gaat hier om documenten met toelichting van de ACM die vóór 1 mei 2019 bekend zijn gemaakt. We streven ernaar om deze documenten op de website toegankelijk te maken op de pagina’s waar ook de beleidsregels, werkwijzen, leidraden en informele zienswijzen te vinden zijn.

Overzicht