Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Visiedocument datagovernance energie

De ACM heeft op 29 maart 2019 het visiedocument ‘datagovernance energie’ gepubliceerd. Met deze visie wil de ACM bijdragen aan een beter beheer en een betere benutting van energiedata.

Regie bij de consument

Energieconsumenten moeten zelf toestemming kunnen geven aan dienstverleners zoals energiebesparingsdiensten voor het gebruik van data uit hun slimme meter. Met deze diensten kunnen consumenten hun slimme meter beter benutten en een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Onafhankelijk beheer

De data uit de slimme meters moeten volgens de ACM op een onafhankelijke manier worden beheerd. De bedoeling is dat alle marktpartijen onder gelijke voorwaarden toegang tot de data hebben. Ze mogen per consument echter alleen de data inzien en gebruiken als die consument daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Privacy staat voorop

De ACM noemt verschillende organisaties die het onafhankelijke beheer van de data zouden kunnen inrichten, zoals netbeheerders en commerciële partijen. Naast de betrouwbaarheid, de betaalbaarheid en de veiligheid van het systeem, staat de privacy van de consument bij het databeheer voorop.

 

Documenten

Visiedocument datagovernance energie (PDF - 107.4 KB)