Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring voorstel methodologie voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel

TenneT TSO B.V. heeft het voorstel voor de methodologie voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. De ACM heeft dit voorstel op 20 maart 2018 ontvangen.

CACM Verordening

De Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening) zorgt voor de integratie van de Europese day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkten.

Deze verordening heeft als doel de vrije handel in elektriciteit in Europa te bevorderen. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

Op grond van de CACM Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM), waaronder dit voorstel.

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders in elke capaciteitsberekeningsregio moeten volgens artikel 35 van de CACM Verordening een voorstel  ontwikkelen voor een gemeenschappelijke methodologie voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel.

Deze methodologie dient maatregelen te omvatten van grensoverschrijdend belang en dient het voor alle transmissiesysteembeheerders in de Channel capaciteitsberekeningsregio mogelijk te maken om fysieke congestie daadwerkelijk te verlichten, ongeacht of de redenen voor die fysieke congestie al dan niet voornamelijk buiten hun regelzone vallen. 

Op 20 maart 2018 ontving de ACM het voorstel van TenneT. De Europese netbeheerders van de Channel regio hebben deze methodologie gezamenlijk opgesteld. Ook BritNed heeft het voorstel bij de ACM ingediend (zaak nr. ACM/18/032553).

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de regio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk op 20 september 2018.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 10 juli 2018.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/18/032557.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Verzoek TenneT goedkeuring voorstel methodologie voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel (PDF - 1.7 MB)