Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek goedkeuring splitsen langetermijncapaciteit Channel TenneT

TenneT TSO B.V. (hierna Tennet) heeft het voorstel voor het opsplitsen van langetermijncapaciteit voor de Channel regio (FCA Verordening) aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. Het opsplitsen van de langetermijncapaciteit in de Channel regio op basis van de FCA Verordening bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 16 van de FCA Verordening een voorstel voor het opsplitsen van de langetermijncapaciteit in de Channel regio ontwikkelen. Op 24 januari 2020 ontving de ACM het voorstel van TenneT.

Het voorstel ziet op een methodologie voor het op gecoördineerde wijze opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn tussen verschillende langetermijntijdsbestekken binnen de capaciteitsberekeningsregio Channel. De methodologie moet volgens de FCA Verordening aan de indekkingsbehoeften van de marktdeelnemers voldoen, in overeenstemming zijn met de capaciteitsberekeningsmethodologie en niet tot gevolg hebben dat de mededinging wordt belemmerd.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de regio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 24 juli 2020.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 18 februari 2020.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/19/035505.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

Aanvullende informatie:

De ACM heeft op 4 februari 2020 het aanvullende document “Splitting Rules Consultation Report” van de Channel TSO’s ontvangen. Een link naar dit document is hieronder opgenomen.

 

Documenten

Bijlage B - Channel TSO's proposal for a methodology for splitting long-term cross-zonal capacity (PDF - 951.65 KB)
 

Bijlagen

Splitting Rules consultation Report (PDF - 159.72 KB)