Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek goedkeuring langetermijn capaciteitsberekening Channel BritNed

BritNed Development Limited (hierna BritNed) heeft het voorstel voor een gemeenschappelijke capaciteitsberekeningsmethodologie voor langetermijntijdsbestekken binnen de Channel regio (FCA Verordening) aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

BritNed en TenneT TSO B.V. hadden de ACM eerder geïnformeerd dat de transmissiesysteembeheerders van de Channel regio geen overeenstemming konden bereiken over een in te dienen voorstel. ACER heeft de Europese Commissie vervolgens in kennis gesteld van deze informatie. Er is vervolgens een onderzoek uitgevoerd naar de redenen voor het niet bereiken van een overeenstemming. De transmissiesysteembeheerders hebben een overeenstemming bereikt over het op 23 januari 2020 ingediende voorstel.

De capaciteitsberekeningsmethodologie voor langetermijn in de Channel regio op basis van de FCA Verordening bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders van de Channel regio moeten volgens artikel 10 van de FCA Verordening een voorstel voor een gemeenschappelijke capaciteitsberekeningsmethodologie voor langetermijntijdsbestekken binnen de Channel regio ontwikkelen. Op 23 januari 2020 ontving de ACM het voorstel van BritNed.

Het voorstel van de transmissiesysteembeheerders betreft een gecoördineerde nettotransmissiecapaciteitsaanpak en maakt gebruik van een combinatie van een veiligheidsanalyse op basis van verscheidene scenario’s en een statistische aanpak op basis van de historische zoneoverschrijdende capaciteit voor day-ahead.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de regio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 24 juli 2020.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 18 februari 2020.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/19/035825.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Bijlage A - Channel TSO's proposal for a common capacity calculation methodology (PDF - 2.43 MB)