Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek BritNed goedkeuring gewijzigde reserveprocedures Channel-regio Verordening CACM

BritNed heeft een gewijzigd voorstel voor de reserveprocedures in de Channel-regio in het kader van artikel 44 van Verordening (EU) 2015/1222 (hierna: CACM Verordening) aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

De CACM Verordening zorgt voor de koppeling van de Europese dagelijkse en intradagelijkse elektriciteitsmarkten. De berekening van de marktkoppeling gebeurt aan de hand van een algoritme. De uitkomst van dit algoritme geeft aan hoe de grensoverschrijdende capaciteit toegewezen wordt. Als om onvoorziene redenen het algoritme geen uitkomst geeft, moeten de netbeheerders volgens artikel 44 van de CACM verordening een procedure hebben om als nog de grenscapaciteit te verdelen.

Het voorstel

De betrokken transmissiesysteembeheerders van de Channel-regio hebben de procedures herzien en gewijzigd. De wijzigingen hebben het doel de procedures van de verschillende regio’s te harmoniseren. Daarom heeft BritNed de methodologie voor reserveprocedures (“fallback”) van de Channel-regio aangepast en op 9 november 2020 aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de regio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 15 april 2021.

Lees het bericht in de Staatscourant

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 27 november 2020.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/20/042304.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Aanvraag BritNed gewijzigde reserveprocedures Channel-regio Verordening CACM (PDF - 447.52 KB)