Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vervolgonderzoek nodig naar samengaan Magister en Malmberg

Sanoma Learning, eigenaar van uitgeverij Malmberg, wil Iddink overnemen. Iddink is onder andere eigenaar van school-administratiesysteem Magister. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeert dat een vervolgonderzoek nodig is naar de gevolgen van deze overname.

Bedrijven willen inspelen op digitale ontwikkelingen op scholen     

Sanoma Learning is via Malmberg uitgever van (digitaal) lesmateriaal en toetsen. Iddink is onder andere distributeur van (digitaal) lesmateriaal. Iddink heeft in het voortgezet onderwijs ook een veel gebruikt administratiesysteem, Magister. Dat administratiesysteem biedt leerlingen en docenten via een elektronische leeromgeving ook toegang tot digitaal lesmateriaal van uitgevers, zoals Malmberg.

De combinatie biedt volgens de twee bedrijven mogelijkheden om het digitale lesmateriaal van uitgevers beter te laten aansluiten op de elektronische leeromgeving van de school.

Combinatie van digitaal lesmateriaal en administratiesysteem kan mededinging beperken

Uit het marktonderzoek van de ACM blijkt dat meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs gebruikmaakt van het administratiesysteem Magister. Scholen wisselen niet snel van administratiesysteem. Vanwege de verdere digitalisering wordt digitaal lesmateriaal steeds belangrijker. ACM wil onderzoeken of andere aanbieders van digitaal lesmateriaal door de overname minder goede kansen krijgen om hun lesmateriaal aan te bieden aan leerlingen. Dat zou kunnen als de toegang tot Magister voor andere uitgevers moeilijker wordt. Ook wil de ACM onderzoeken of andere uitgevers geen toegang tot data krijgen waarover Magister en Malmberg na de overname wel beschikken. Dat kan een goed werkende leermiddelenmarkt en de innovatie op deze markt belemmeren. Verschillende marktpartijen hebben hun zorgen hierover bij de ACM naar voren gebracht.

Hoe gaat het onderzoek verder

Sanoma heeft aangegeven een vergunning aan te vragen voor de overname. Daarna zal de ACM vervolgonderzoek doen onder scholen en betrokken ondernemingen over de mogelijke gevolgen van deze overname.

Wat doet de ACM bij fusies en overnames?

De ACM controleert van tevoren of bedrijven die willen samengaan niet te veel macht krijgen. Dit staat zo in de Mededingingswet. Het doel van de wet is om mensen en bedrijven te beschermen tegen hogere prijzen, lagere kwaliteit en/of verminderde innovatie.