Kruimelpad

Veel gestelde vragen en antwoorden over transportschaarste

De laatste tijd is er veel aandacht geweest voor de problematiek omtrent transportschaarste in het elektriciteitsnetwerk. Het komt geregeld voor dat elektriciteitsprojecten niet of met aanzienlijke vertraging toegang krijgen tot het elektriciteitsnetwerk, omdat de benodigde uitbouw van het netwerk in de regel langer duurt dan de ontwikkeling van een wind- of zonnepark. Dit zet de realisatie van deze projecten onder druk, en daarmee ook verduurzaming.

Er bestaat veel onduidelijkheid onder burgers en onder andere initiatiefnemers van duurzame projecten (“aangeslotenen”) over de verplichtingen aan netbeheerders en rechten van aangeslotenen. De ACM wil met behulp van de bijgevoegde antwoorden op veel gestelde vragen duidelijkheid hierover verschaffen.

De belangrijkste punten uit de vragen en antwoorden zijn:

  • Een aangeslotene heeft altijd recht op een aansluiting.
  • Zowel bestaande als nieuwe aangeslotenen hebben evenveel recht op transport.
  • Een netbeheerder moet vergaande maatregelen nemen om transport mogelijk te maken.
  • Aangeslotenen hebben recht op een vergoeding als zij de netbeheerder helpen congestie op te lossen.
  • Een aangeslotene kan bij de ACM een geschil aanhangig maken als hij vindt dat hij niet rechtmatig wordt behandeld door de netbeheerder.

De details worden beschreven in bijgevoegde Q&A.