Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitvoeringstoets wijzigingen tekst- en beeldbemiddelingsdienst

De Telecommunicatiewet bevat regels die ervoor moeten zorgen dat bepaalde basisdiensten, waaronder een spraakcommunicatiedienst, voor iedereen in Nederland tegen een betaalbare prijs beschikbaar zijn. Deze diensten worden universele diensten genoemd en moeten ook voor consumenten met een handicap toegankelijk worden gemaakt. Voor personen met een gehoor- of spraakbeperking, moet een bemiddelingsdienst beschikbaar zijn die tekst en gebarentaal omzet in gesproken taal en andersom.

In het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (Bude) en de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (Rude) staan kwaliteitseisen waaraan de bemiddelingsdienst moet voldoen. De ACM houdt hierop toezicht.

Tot en met 30 september 2023 zorgt KPN B.V. voor de bemiddelingsdienst. Per 1 oktober 2023 gaat de Minister van Economische Zaken en Klimaat opnieuw een onderneming aanwijzen die de bemiddelingsdienst moet verzorgen voor een periode van vijf jaar. Ook worden per 1 oktober 2023 de kwaliteitseisen in de Rude aangescherpt.

Het volgende wordt gewijzigd:

  • De verplichte openingstijden van de beeldbemiddelingsdienst worden verruimd.
  • Consumenten moeten voortaan rechtstreeks gebeld kunnen worden met tussenkomst van de bemiddelingsdienst.
  • De bemiddelingsdienst moet over een adequaat managementsysteem voor informatiebeveiliging beschikken om bescherming van de gegevens van gebruikers te garanderen.

De Minister heeft de ACM verzocht een uitvoeringstoets te doen op de voorgenomen wijzigingen. De ACM heeft op 3 april 2023 laten weten dat zij de wijzigingen uitvoerbaar en handhaafbaar acht.

 

Documenten

Brief uitvoeringstoets openbare versie (PDF - 98.78 KB)