Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Uitvoeringstoets wijziging Tijdelijk besluit postbezorgers 2011

06-07-2018

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een wijziging voorgesteld van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011. Dat besluit is een uitwerking van artikel 8 van de Postwet 2009. Dit artikel geeft aan dat postvervoerbedrijven met 80% van hun postbezorgers een arbeidsovereenkomst moeten hebben. De voorgestelde wijziging heeft als gevolg dat postvervoerbedrijven in de toekomst uitzendkrachten die behoren tot de ‘doelgroep van de banenafspraken’ mee mogen tellen voor het voldoen aan de 80%-norm en andere uitzendkrachten niet. Omdat de ACM deze regels moet handhaven, heeft zij het ministerie geadviseerd in de vorm van een uitvoeringstoets. De ACM concludeert dat de voorgestelde wijziging uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Meer informatie