Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank Rotterdam over weigering openbaarmaking door ACM

De rechtbank Rotterdam heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in het gelijk gesteld in haar beslissing over een openbaarmakingsverzoek. De ACM had geweigerd de opgevraagde documenten openbaar te maken.

Wanneer de ACM verzoeken krijgt om documenten voor eenieder openbaar te maken die – kortweg – betrekking hebben op toezicht en handhaving door de ACM, toetst zij dergelijke verzoeken aan artikel 7 en artikel 12w van de Instellingswet ACM. Als het gaat om openbaarmaking van dat soort documenten door de ACM, hebben deze artikelen voorrang op het openbaarmakingsregime van de Wob.

In deze zaak is verzocht om documenten uit het dossier van een onherroepelijk geworden besluit op bezwaar. Dit besluit zag op een bezwaar tegen de intrekking van een informatienummer wegens kennelijk misbruik. De ACM heeft dit verzoek getoetst aan de Instellingswet ACM. Deze wet biedt in principe geen ruimte voor openbaarmaking van dossierstukken.

Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak heeft de rechtbank Rotterdam de weigering van de ACM om de documenten openbaar te maken rechtmatig geacht. Het beroep is daarom ongegrond verklaard.