Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank over rechtmatigheid besluit op bezwaar tariefverlaging koperen aansluitlijnen

De rechtbank Rotterdam heeft op 19 juli 2018 uitspraak gedaan op de beroepen van KPN en Tele2 gericht tegen het besluit van de ACM tot het opleggen van een last onder dwangsom omdat sprake was van margeuitholling. De overtreding was ontstaan doordat KPN met terugwerkende kracht de tarieven in haar referentieaanbod had gewijzigd. De rechtbank heeft het beroep van KPN gegrond verklaard en het beroep van Tele2 ongegrond verklaard.

Volgens de rechtbank staat het lex certa vereiste er aan in de weg dat de ACM KPN verplicht om bij de ND-5 toets te rekenen met een langere terugverdienperiode dan 3 jaar. De rechtbank onderkent dat hierdoor geen realistische ND-5-toets plaatsvindt, maar overweegt dat het ULL-Besluit 2011 geen ruimte biedt voor onderhavige last. Voor het overige volgt de rechtbank de ACM dat de ND-5-verplichting ook op tariefaanpassingen met terugwerkende kracht ziet en dat de ACM de ND-5 verplichting terecht op het niveau van de individuele WBA-aansluiting heeft toegepast. Verder kan KPN volgens de rechtbank margeuitholling niet tegen gaan door met terugwerkende kracht de maandelijkse tarieven hoog te houden en de eenmalige tarieven te verlagen.

De beslissing op bezwaar is vernietigd met de opdracht aan de ACM om een nieuwe beslissing te nemen. Tegen de uitspraak staat hoger beroep open.

Lees de uitspraak van de rechtbank Rotterdam op rechtspraak.nl