Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank boetes telecomaanbieders voor onduidelijke websites

De Rechtbank Rotterdam heeft uitspraak gedaan in het rechtstreeks beroep inzake de boetes die de ACM eerder oplegde aan vier telecombedrijven voor onduidelijke websites. De rechtbank bevestigt de overtredingen die de ACM eerder heeft vastgesteld. De ACM heeft de bedrijven terecht beboet voor het niet nakomen van de informatieverplichtingen. De ACM had de boetes vanwege de samenhang tussen de overtredingen gematigd met 25%. De rechtbank vindt dat 40% matiging op zijn plaats is.

De rechtbank oordeelt dat de ACM de hoge boetes en de ernst van de overtredingen in relatie tot die hoge boetes beter had moeten motiveren. Met name ook omdat het voor het eerst was dat de ACM omzetgerelateerde boetes heeft opgelegd voor een overtreding van de consumentenregels.

De rechtbank heeft de boetes als volgt aangepast:

Bedrijf Oorspronkelijk boetebedrag Nieuw boetebedrag
KPN 3.473.500 euro 2.779.000 euro
Vodafone 3.120.500 euro 2.496.500 euro
T-Mobile 3.907.000 euro 3.125.500 euro
Tele2 2.715.000 euro 2.172.000 euro

Waarover ging deze zaak?

De ACM heeft de telecombedrijven beboet voor onjuiste en onduidelijke informatie op hun website over hun aanbod. De verkoop aan consumenten van telecomabonnement gebeurt vooral via de website.

Het onderwerp transparantie in de telecommarkt was vanaf 2015 een aandachtspunt van de ACM, omdat consumenten al jarenlang prijzen in de telecombranche lastig en ondoorzichtig vinden en moeite hebben om abonnementen met elkaar te vergelijken. Het is van groot belang dat consumenten via alle verkoopkanalen, ook online, goed worden geïnformeerd. Alleen dan kunnen consumenten een afgewogen beslissing nemen over een online overeenkomst en houden zij vertrouwen in de digitale markt. Dit geldt zeker voor het doen van aankopen op complexe markten als de telefoniemarkt. De ACM heeft geconstateerd dat de vier grote telecombedrijven onjuiste en onduidelijke informatie verstrekten op hun websites en heeft ze daarvoor beboet.


Aanvulling 4 mei 2021

Hoger beroep

De ACM tekent geen hoger beroep aan tegen deze uitspraak van de rechtbank . De vier telecomaanbieders hebben wel hoger beroep aangetekend bij het Collega van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Deze uitspraak is daarmee nog niet onherroepelijk.