Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak rechtbank boete ISDN-lijnbewaking KPN

08-06-2018

De rechtbank Rotterdam heeft op 22 maart 2018 uitspraak gedaan op het beroep van KPN gericht tegen het besluit van de ACM aan KPN een boete op te leggen van € 5.700.000,- wegens overtredingen van de non-discriminatie- en transparantieverplichtingen uit de marktanalysebesluiten VT 2008 en VT 2012.

Volgens de rechtbank rustte op KPN de verplichting zijn dienst ISDN-lijnbewaking met 24-uurs herstelgarantie aan te bieden aan alternatieve aanbieders. Hetgeen KPN heeft nagelaten. In onderhavig geval kon KPN er volgens de rechtbank echter gerechtvaardigd op vertrouwen dat zij, gelet op uitlatingen van de ACM, deze dienst niet hoefde te spiegelen onder marktanalysebesluiten VT 2008 en VT 2012. Aldus staat het vertrouwensbeginsel volgens de rechtbank in dit geval aan een boete in de weg en vernietigt de rechtbank de opgelegde boete.

De ACM ziet af van het verder doorvoeren van de procedure in hoger beroep. De vernietiging van het bestreden besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Lees de uitspraak van de rechtbank Rotterdam op rechtspraak.nl: