Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb overname Brocacef onderdelen Mediq

Het CBb heeft op 8 oktober 2019 uitspraak gedaan in het hoger beroep van zorgverzekeraar CZ en groothandel Mosadex tegen het besluit van de rechtbank Rotterdam.

De rechtbank oordeelde dat de voorwaarden (remedies) die ACM heeft verbonden aan de goedkeuring van de overname voldoende zijn om de door de ACM geconstateerde mededingingsproblemen als gevolg van de overname weg te nemen. Het CBb bevestigt deze uitspraak van de rechtbank.

Achtergrond

De ACM heeft in 2016 de overname door Brocacef van onderdelen van Mediq onder strikte voorwaarden goedgekeurd. Brocacef moest groothandel Distrimed verkopen. Verder moest Brocacef  89 eigendoms- en franchiseapotheken van de hand doen. Ook mocht zij gedurende twee jaar geen groothandelsdiensten leveren aan deze af te stoten apotheken.

De overname zou zonder deze strikte voorwaarden volgens de ACM kunnen leiden tot een te sterke positie van Brocacef op de (landelijke) zorginkoopmarkt, de detailhandelsmarkt voor openbare apotheken en op de markt voor groothandelsleveringen aan ziekenhuizen.

Voorwaarden voldoende streng

CZ en Mosadex waren (ieder om andere redenen) van mening dat de voorwaarden die de ACM aan de overname verbonden had niet streng genoeg waren. Het CBb deelt hun bezwaren niet en vindt dat de ACM voldoende onderzoek deed om tot de conclusie te komen dat de verwachte mededingingsproblemen door de remedies worden weggenomen.

Het CBb bevestigt dat een verbod voor Brocacef op het werven van andere apotheken na de overname niet nodig is om de geconstateerde mededingingsproblemen weg te nemen, omdat Brocacef na de concentratie mag blijven concurreren met andere apotheken.

Het CBb acht daarnaast een groothandelsverbod van twee jaar voldoende voor apotheken om een groothandelsrelatie met een andere groothandel op te laten bouwen. Een langere periode, zoals CZ en Mosadex bepleitten, acht het CBb niet proportioneel, omdat dit de afgestoten apotheken meer dan proportioneel beperkt in hun (commerciële) vrijheid om te kiezen voor een groothandel.

Ten slotte heeft de ACM volgens het CBb voldoende onderzoek gedaan naar de geschiktheid van Pluriphharm als goedgekeurde koper van groothandel Distrimed. De problemen die Pluripharm naderhand zou ondervinden bij de voortzetting van Distrimed had de ACM destijds niet kunnen voorzien.

Deze uitspraak is onherroepelijk. Er is geen beroep mogelijk tegen de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Dit betekent dat het eerdere besluit van ACM in deze zaak in rechte is vast komen te staan.