Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb over de wettelijke regels voor openbaar maken besluiten ACM

In de Instellingswet van de ACM staat een regeling voor het publiceren van besluiten. Eén van de artikelen bepaalt wanneer de ACM verplicht is om te publiceren (artikel12v). Het andere artikel bepaalt wanneer de ACM eerst een belangenafweging moet maken tussen openbaarheid en de belangen van het betreffende bedrijf (artikel 12w).

Een bedrijf voerde aan dat in zijn geval de ACM niet verplicht was om het besluit te publiceren, maar een belangenafweging had moeten maken, omdat de ACM geen boete had opgelegd. De rechtbank volgde deze opvatting.

Het CBb heeft in hoger beroep op 18 februari geoordeeld welke regel de ACM moet volgen als ze in een besluit een overtreding vaststelt, maar geen boete oplegt. Het gaat hierbij om de gevallen waar de ACM op zichzelf een boete behoort op te leggen, maar daar van afziet vanwege (onder andere) geen of beperkte financiële draagkracht of in verband met een clementieverzoek.

Het CBb heeft vastgesteld dat de ACM in dit geval verplicht is tot publicatie over te gaan op grond van artikel 12v van de Instellingswet ACM.

De ACM heeft het oorspronkelijke publicatiebesluit genomen op basis van 12v. Het CBb schorst het publicatiebesluit wel en verwijst de zaak terug naar de rechtbank, omdat zij dit besluit nog inhoudelijk moet beoordelen.

Lees de uitspraak van het CBb op rechtspraak.nl