Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb over beheer privaat hoogspanningsnet op industrieterrein Chemelot

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 4 juli 2023 uitspraak gedaan over een besluit van de ACM over een hoogspanningsnet van Utility Support Group B.V. (USG) op het industrieterrein Chemelot in Geleen. De zaak gaat over de vraag of USG of TenneT (de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet) verantwoordelijk is voor het beheer van dit hoogspanningsnet.

In 2019 heeft USG gevraagd of TenneT haar hoogspanningsnet op het bedrijventerrein Chemelot wilde overnemen. TenneT meende dat zij niet verplicht is om dit hoogspanningsnet over te nemen en heeft dit geweigerd. Volgens TenneT heeft het hoogspanningsnet van USG geen landelijke transportfunctie en is het dus geen onderdeel van het landelijke hoogspanningsnet. Na een eerder besluit waartegen TenneT in beroep ging heeft de ACM in 2021 besloten dat TenneT de overname inderdaad mocht weigeren.

Het CBb is het hier niet mee eens omdat het net een hoogspanningsnet is en TenneT is aangewezen als netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Dit betekent dat TenneT ook verantwoordelijk is voor het hoogspanningsnet op het bedrijventerrein en het eigendom en het beheer van USG moet overnemen.

De ACM onderzoekt of deze uitspraak van het CBb gevolgen heeft voor ontheffingen van andere private hoogspanningsnetten in industriƫle complexen en grote windparken. Hierbij is relevant dat partijen die met ontheffing een privaat net op hoogspanning beheren, toestemming hebben gekregen om hun net zelf te beheren. USG had daarentegen geen ontheffing meer voor haar hoogspanningsnet en wilde het beheer juist overdragen aan een publieke netbeheerder.