Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ECX mag eigen elektriciteitsnet beheren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verleent Energy Continuity Xchange B.V. (ECX) een ontheffing voor het beheer van een eigen elektriciteitsnet. Het betreft het gesloten distributiesysteem gelegen te gemeente Haarlemmermeer. Het elektriciteitsnet van ECX opereert gedeeltelijk op hoogspanningsniveau.

Proces totstandkoming besluit

Op 12 juni 2023 heeft de ACM een besluit genomen op de ontheffingsaanvraag van ECX. Op 22 juni 2023 heeft ECX aan de ACM laten weten dat de kadastrale aanduiding van twee percelen ontbraken in het dictum. De ACM heeft het besluit van 12 juni 2023 vervolgens ingetrokken en op 3 juli 2023 een nieuw, aangepast besluit genomen, ditmaal met de volledige lijst van alle kadastrale percelen.

Uitspraak CBb over geschilbesluit USG - TenneT

Op 4 juli 2023 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan over een geschilbesluit van de ACM over een hoogspanningsnet van Utility Support Group B.V. (USG). De zaak ging over de vraag of USG of TenneT verantwoordelijk was voor het beheer van het hoogspanningsnet van USG. In haar uitspraak stelt het CBb dat alleen het spanningscriterium, en niet de transportfunctie, relevant is om te bepalen of een net kwalificeert als landelijk hoogspanningsnet.

De ACM kan alleen ontheffingen voor gesloten distributiesystemen verlenen voor netten die geen onderdeel zijn van het landelijk hoogspanningsnet (zie artikel 15 elektriciteitswet 1998). Bij het verlenen van een ontheffing dient de ACM dus te beoordelen of een net onderdeel uitmaakt van het landelijk hoogspanningsnet. De ACM hanteerde tot de uitspraak van 4 juli de lijn dat een net geen onderdeel uitmaakt van het landelijk hoogspanningsnet als het geen landelijke transportfunctie heeft. De ACM heeft deze beoordelingslijn ook toegepast bij het ontheffingsbesluit van ECX, omdat zij die lijn op dat moment juist achtte. De uitspraak van het CBb heeft daarom geen directe gevolgen voor de aan ECX op 3 juli verleende ontheffing. Bovendien bestaat bij ECX, anders dan bij USG, expliciet de wens om het elektriciteitsnet in eigen beheer en eigendom te hebben.

 

Documenten

Definitief besluit - Energy Continuity Xchange B.V. – Elektriciteit (PDF - 1.87 MB)