Kruimelpad

Uitspraak CBb op beroep NEPROM Tarievenbesluit elektriciteit Stedin 2017

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 4 december 2018 uitspraak gedaan in het beroep van NEPROM tegen het besluit op haar bezwaar tegen het Tarievenbesluit elektriciteit Stedin 2017. Met dat Tarievenbesluit had de Autoriteit Consument & Markt de tarieven voor Stedin voor 2017 vastgesteld, waaronder de eenmalige aansluittarieven voor elektriciteit. Ten opzichte van 2016 was het eenmalige aansluittarief voor de categorie 1x6A tot en met 3x25A 75% hoger. Dat is de meest voorkomende aansluitklasse voor huishoudens.

Het CBb heeft het beroep van NEPROM ongegrond verklaard. Volgens het CBb had de ACM haar besluit voldoende gemotiveerd. De uitspraak van het CBb betekent dat het eerdere besluit van de ACM in deze zaak in stand blijft.

Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.