Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb, Arkema terecht ingedeeld in de tariefcategorie MS

Het CBB heeft in beroep op 17 december 2019 uitspraak gedaan in de geschilzaak Elektriciteit tussen de ACM en Arkema.

Het CBB heeft het beroep ongegrond verklaard.

Nu Arkema een fysieke aansluiting heeft op een MS-ring, heeft Enduris haar terecht niet ingedeeld in de categorie Trafo HS+TS/MS maar in de tariefcategorie MS.

Het CBb gaat mee met de uitleg door de ACM van artikel 3.7.2, onder e, van de TCE, waarbij niet alleen het spanningsniveau van belang is maar ook de fysieke aansluitwijze. Het CBb wijst hierbij op het in de regelgeving neergelegde kostenveroorzakingsbeginsel, waarvan het cascadestelsel een uitwerking is. Dit houdt in dat de afnemer die ‘lager’ in het netwerk is aangesloten en als gevolg daarvan meer kosten veroorzaakt, een hoger tarief moet voldoen.

Er is in dit geval geen sprake van een gebrek aan onderscheidend vermogen van de in artikel 3.7.2, onder e, van de TCE genoemde voorwaarde. Er hoeft dus niet te worden gekeken naar aanvullende indelingsregels in de vorm van door Enduris gehanteerde bandbreedtes of deelmarktgrenzen.

Dit betekent dat het eerdere besluit van de ACM in deze geschilzaak in stand blijft.

Dit besluit is onherroepelijk.

Lees de uitspraak van het CBB op rechtspraak.nl