Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak in boetezaak incassobureau Credit Invest

De rechtbank Rotterdam heeft op 17 januari 2019 uitspraak gedaan in de zaak waarin de ACM een boete oplegde aan incassobureau Credit Invest.

De ACM heeft gekozen voor een brede aanpak van de problemen in de incassobranche. Naast voorlichting aan consumenten en schuldhulpverleners, spreekt zij incassobureaus en hun opdrachtgevers aan op oneerlijke praktijken.

In 2018 heeft de ACM boetes opgelegd aan incassobureau Credit Invest en zijn directeur. In beroep oordeelt de rechtbank dat de ACM terecht deze boetes heeft opgelegd. Credit Invest, ook wel bekend als De Nederlandse Incassocentrale, zette consumenten onder druk om rekeningen te betalen voor niet-geldige overeenkomsten. Vragen van consumenten die om opheldering vroegen over hun rekening werden niet beantwoord. Ondertussen bleef Credit Invest hardnekkig aandringen op betaling. Daarbij werd gedreigd met gerechtelijke procedures en hoge incasso- en proceskosten.

Onterechte incasso is oneerlijke handelspraktijk

De rechtbank is het met de ACM eens dat dit verboden oneerlijke handelspraktijken zijn. Consumenten hebben het recht om te weten welke rekening het incassobureau incasseert en of de vordering wel terecht is. Dat Credit Invest vragen van consumenten hierover niet beantwoordde, is in strijd met de professionele toewijding, aldus de rechter. De ACM heeft voor invulling van deze norm terecht de gedragscode van de brancheorganisatie NVI als uitgangspunt genomen. Ook voor bedrijven die niet bij de NVI zijn aangesloten mag de gedragscode als referentie worden gezien om te bepalen wat professioneel handelen is.

Agressieve handelspraktijk door hardnekkig en ongewenst aandringen

Het bedrijf drong bij consumenten hardnekkig en ongewenst aan op betaling van overeenkomsten die telefonisch waren afgesloten. Omdat de rechtbank net als de ACM oordeelt dat het om overeenkomsten gaat tot het geregeld verrichten van diensten zijn deze pas geldig als de consument er schriftelijk mee heeft ingestemd.  Omdat dit niet het geval was, mocht het bedrijf de vorderingen niet innen. Het bedrijf handelde agressief door hardnekkig en ongewenst aan te dringen op betaling.

Volgens de rechtbank heeft één van de overtredingen minder lang geduurd dan de ACM stelde. Daarom zijn de boetes naar beneden bijgesteld. De boete voor Credit Invest is 365.000 euro (was: 375.000 euro). De directeur moet 38.500 euro betalen (was: 40.000 euro).

Credit Invest kan hoger beroep instellen tegen deze uitspraak.