Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

UHT wijziging MR Gaskwaliteit

De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) heeft de voorgestelde wijziging van de ministeriële Regeling Gaskwaliteit getoetst op te verwachten problemen in de uitvoering en handhaving. Het gaat om wijzigingen waarmee harde grenzen worden gesteld aan de verbrandingswaarde van het gas dat wordt ingevoed. Dit om de veiligheid van de invoeding van groen gas te verbeteren. Ook wordt de maximale hoeveelheid waterstof op het regionale transportleidingnet van de landelijke netbeheerder (RTL-net) en het netwerk van de regionale netbeheerder (RNB-net) gelijkgetrokken. Dit omdat nu de mogelijkheid bestaat om gas van het RNB- naar het RTL-net over te hevelen.

De ACM komt tot de conclusie dat de voorgenomen wijzigingen uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

 

Documenten

UHT MR Gaskwaliteit april 2018 (PDF - 217.07 KB)