Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

UHT wijziging lagere regelgeving Warmtewet

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 9 maart 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verzocht onderzoek te doen naar de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de voorstellen tot wijziging van het Warmtebesluit en de Warmteregeling.

De ACM acht het voorstel voor het te wijzigen Warmtebesluit en Warmteregeling op een aantal onderdelen niet uitvoerbaar. De Minister van Economische Zaken en Klimaat wordt daarom verzocht om de door de ACM voorgestelde oplossingen vermeld in de UHT op te nemen in de herziene regelgeving.

Het gaat hierbij om de berekening van de maximumprijs voor verbruikers met een centrale aansluiting boven de 100 kilowatt en het ontbreken van een tariefcategorie bij het maximumtarief voor verbruikers met een aansluiting tot 100 kilowatt. Het vaststellen van tarieven voor de collectieve afleversets zal door de diversiteit van het aantal afleversets tot veel onderzoekswerk voor de ACM leiden, waardoor de voorbereidingstijd voor het vaststellen van deze tarieven aanzienlijk toeneemt en tot hogere uitvoeringslasten leidt.

In de Nota van Toelichting op de wijziging van het Warmtebesluit heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat aangegeven dat de aangedragen voorstellen van de ACM zijn meegenomen in het ontwerpbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit.

Meer informatie over wijziging UHT lagere regelgeving warmtewet

 

Documenten

UHT wijziging lagere regelgeving warmtewet (PDF - 333.23 KB)