Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

UHT wetsvoorstel verkoop goederen en levering digitale inhoud

De ACM verwelkomt de wetswijziging naar aanleiding van het implementatiewetsvoorstel richtlijnen koop goederen en levering digitale inhoud. Deze omvat wijzigingen in het consumentenkooprecht en introduceert nieuwe regels voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten. De ACM ziet ook een aantal verbeterpunten die de consumentenbescherming en effectief toezicht zullen bevorderen. Dit schrijft de ACM in haar brief aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 30 januari 2020 over de uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets naar aanleiding van het implementatiewetsvoorstel.

De ACM heeft de voorgenomen wetswijziging getoetst op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De ACM acht het voorstel uitvoerbaar en handhaafbaar. De ACM doet ook enkele aanbevelingen, te weten over het taalvereiste bij commerciële garantie, de omkering van de bewijslast en de kennisgevingsverplichting (het klachtrecht van de consument).

Suggesties ACM verbeterpunten

Bij de implementatie heeft de wetgever de mogelijkheid eisen te stellen aan de taal van de garantie. De ACM pleit er vanuit het oogpunt van consumentenbescherming voor in het wetsvoorstel te bepalen dat het garantiebewijs is opgesteld in één of meer officiële talen van de Gemeenschap en in ieder geval in het Nederlands.

Ook bieden de nieuwe regels de wetgever de mogelijkheid ervoor te kiezen de omkering van de bewijslast bij consumentenkoop te verlengen tot twee jaar. In het conceptwetsvoorstel is hier geen gebruik van gemaakt. De ACM pleit uit het oogpunt van bescherming van de consument en de handhaafbaarheid voor deze verlenging tot twee jaar voor zover het de gewijzigde Titel 1 van Boek 7 BW betreft.

Tot slot heeft de wetgever gebruik gemaakt van de keuze om de kennisgevingsbepaling te handhaven. Dat betekent dat de consument, om gebruik te kunnen maken van zijn rechten, de verkoper in kennis moet stellen van een conformiteitsgebrek binnen maximaal twee maanden nadat hij het gebrek heeft geconstateerd. De afgelopen jaren is er een tendens in de jurisprudentie waarbij in een situatie waarin de verkoper daardoor geen nadeel lijdt, niet klagen niet zonder meer tot verval van rechten leidt. In het licht hiervan verzoekt de ACM de wetgever het wetsvoorstel op dit punt te heroverwegen.

 

Documenten

UHT wetsvoorstel verkoop goederen en levering digitale inhoud (PDF - 42.38 KB)