Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

UHT tussentijdse wijziging Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft getoetst of de tussentijdse wijziging die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorstelt in het concept van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur uitvoerbaar en handhaafbaar is. Het Besluit capaciteitsverdeling bepaalt onder meer de prioriteringsregels die de beheerder van de spoorweginfrastructuur (ProRail) moet toepassen wanneer er conflicterende capaciteitsaanvragen van vervoerders zijn, of als er te weinig capaciteit is om aan alle aanvragen te voldoen.

Wat verandert er?

De wijziging van het Besluit houdt in dat nationaal concessievervoer per spoor prioriteit heeft boven personenvervoer per spoor in open toegang (opentoegangsvervoer). Voorheen maakte het besluit geen onderscheid tussen nationaal concessievervoer en opentoegangsvervoer, dus was er geen prioriteitsverschil.

Het oordeel van de ACM

De ACM acht de tussentijdse wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling uitvoerbaar en handhaafbaar. Wel maakt de ACM hierbij twee opmerkingen:

Twee opmerkingen

Ten eerste benadrukt de ACM dat concessiehouders die aanspraak willen maken op prioriteit op het hoofdrailnet de concessie openbaar moeten maken. Deze informatie hebben (potentiële) aanbieders van opentoegangsvervoer nodig om te kunnen inschatten hoeveel capaciteit er resteert voor open toegang. Het is daarom van belang dat de concessie tijdig openbaar is. Daarom verzoekt de ACM het moment van het openbaar maken van de concessie te vervroegen.

Ten tweede merkt de ACM op dat het prioriteren van concessievervoer, in combinatie met de beoogde bandbreedte voor het aantal ritten per uur per baanvak voor de hoofdrailnetconcessie, drempels kan opwerpen voor opentoegangsdiensten.

Omdat de concessiehouder binnen die bandbreedte zelf zijn vervoersaanbod kan bepalen, verwacht de ACM dat opentoegangsdiensten – nationaal of internationaal – alleen ontstaan als er nog voldoende capaciteit beschikbaar is op het spoor naast het maximum van de bandbreedte.
 

Documenten

UHT tussentijdse wijziging besluit Capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur (PDF - 133.9 kB)