Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

UHT implementatie Europese Gas- en Elektriciteitswetgeving

14-11-2019

De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) heeft de voorgestelde wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet getoetst op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Met de wetswijziging wordt beoogd om Europese wetgeving te implementeren in de Elektriciteitswet en de Gaswet. Op basis van haar eerste onderzoek, acht de ACM het wetsvoorstel uitvoerbaar en handhaafbaar.