Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

UHT besluit en regeling Investeringsplan en kwaliteitsborging elektriciteit en gas

05-06-2019

De ACM heeft van de Minister van Economische Zaken en Klimaat het verzoek ontvangen om een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (UHT) uit te voeren op het concept besluit en de concept regeling Investeringsplan en kwaliteitsborging elektriciteit en gas.

In deze brief vindt u de opmerkingen en aanbevelingen van de ACM aangaande de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de concept regelgeving