Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

UHT besluit aanwijzing ACM als toezichthouder diensten en voorzieningen spoor

07-03-2019

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de ACM op 5 juli 2018 verzocht onderzoek te doen naar de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de concept-regeling tot aanwijzing van de ACM als toezichthouder op de naleving van de (EU-) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2177, die de toegang tot dienstvoorzieningen en diensten in de spoorsector regelt.

De ACM heeft in het traject van de totstandkoming van de Uitvoeringsverordening op Europees niveau haar opmerkingen over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de daarin gestelde normen al kunnen maken. Daarom geeft de ACM in deze reactie alleen een inschatting van de gevolgen van de regeling voor de ACM in termen van personeel, organisatie en financiën.

Het inventariseren door de ACM van partijen die in Nederland spoorgerelateerde dienstvoorzieningen en diensten aanbieden in de zin van de Uitvoeringsverordening levert incidentele en structurele uitvoeringslasten op. Daarnaast roept de Uitvoeringsverordening nieuwe procedures in het leven, die een structurele verzwaring van de werklast van de ACM met zich brengt.

ACM verzoekt aan het Ministerie van IenW daarom om toekenning van de volgende extra middelen:

  • 1,0 FTE incidenteel, voor de periode van 1 jaar
  • 1,0 FTE structureel