Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toelichting besluit ACM op melding fusie Catharina Ziekenhuis en Sint Anna Ziekenhuis

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) constateert belangrijke concurrentierisico’s bij een eventuele fusie tussen twee ziekenhuizen in de regio Eindhoven, het Catharina ziekenhuis en het Sint Anna ziekenhuis. Deze ziekenhuizen krijgen dan ook nog geen goedkeuring voor een fusie. Als de ziekenhuizen besluiten toch een vergunning aan te vragen, zal de ACM een aanvullend onderzoek uitvoeren.

De ACM heeft getoetst wat de gevolgen van de fusie zouden zijn voor de concurrentie in de regio en of patiënten en zorgverzekeraars na de fusie nog voldoende keuzes overhouden. Uit het vandaag gepubliceerde besluit van de ACM blijkt onder meer dat het Sint Anna ziekenhuis vaak goedkoper is dan de andere ziekenhuizen in de regio, te weten het Catharina ziekenhuis, het Maxima Medisch Centrum en het Elkerliek ziekenhuis. Zorgverzekeraars kunnen deze prijsverschillen gebruiken in hun onderhandelingen met de ziekenhuizen. Als het Sint Anna ziekenhuis wegvalt, verslechtert dit de onderhandelingspositie van de zorgverzekeraars. Daarnaast is uit onze analyse van de patiëntenstromen naar de ziekenhuizen gebleken dat er concurrentiedruk wegvalt als gevolg van de fusie.

Onderbouwde inbreng zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben hun bezwaren tegen de fusie met behulp van data-analyses onderbouwd. Zo hebben zij zelf onderzoek gedaan naar de effecten van deze fusie op de prijzen. Ook hebben zij concreet aangegeven welke mogelijkheden zij zien om de partijen te disciplineren. Bijvoorbeeld door de verschillen tussen de ziekenhuizen in de onderhandelingen te gebruiken door zogenoemde ‘benchmarks’ te tonen. Ook kunnen zij bij duurdere ziekenhuizen in de onderhandelingen een volumeplafond afspreken. Hierdoor kunnen de wachttijden voor bepaalde behandelingen oplopen en zullen patiënten deels voor ziekenhuizen kiezen waar de zorgverzekeraars juist een vrij volume mee hebben afgesproken. De ACM heeft deze informatie ook zelf kunnen valideren. Op basis hiervan concludeerden we dat zorgverzekeraars na de fusie onvoldoende in staat lijken en over onvoldoende instrumenten beschikken om effectieve druk te kunnen uitoefenen in de onderhandelingen met de ziekenhuizen.

Verscherpte aandacht concurrentierisico’s

De ACM heeft onlangs aangegeven verscherpt aandacht te hebben voor concurrentierisico’s van ziekenhuisfusies. Eén van de ontwikkelingen die we in dit verband hebben genoemd is dat zorgverzekeraars groeiende praktijkervaring met fusies hebben en dat zij met behulp van data-analyse hun stellingen kunnen onderbouwen. Dat zien we terug in het besluit in deze zaak.

 

Documenten

Besluit ACM melding fusie Catharina ziekenhuis en Sint Anna Ziekenhuis (PDF - 604.16 KB)