Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit TenneT 2021

Met dit besluit stelt de ACM de maximale tarieven vast die TenneT mag hanteren vanaf 1 januari 2021.

De ACM heeft de maximale toegestane inkomsten voor de transport- en systeemtaken van TenneT vastgesteld op ruim 787 miljoen euro. Dit is bijna 6% meer dan  in 2020. Hierdoor stijgen de tarieven ten opzichte van 2020 met gemiddeld 6% op het hoogspanningsnet (HS) en met gemiddeld 11% op het extrahoogspanningsnet (EHS).

Wat bepaalt de ACM met dit besluit?

De ACM stelt jaarlijks de tarieven vast voor alle netbeheerders. In dit besluit stelt de ACM de tarieven vast die TenneT ten hoogste mag hanteren vanaf 1 januari 2021 voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het gaat om tarieven voor de uitvoering van transportdiensten en systeemdiensten op het hoogspanningsnet (spanningsniveau van 110/150 kV) en het extrahoogspanningsnet (spanningsniveau van 220/380 kV).

Wat doet TenneT?

TenneT is eigenaar en beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland. TenneT is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag TenneT kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.

 

Documenten

Tarievenbesluit TenneT 2021 (PDF - 756.05 KB) Rekenmodule tarievenbesluit TenneT 2021 (XLSX - 224.31 KB) Rapport Jacobs over doelmatigheid BKK (PDF - 999.91 KB)