Kruimelpad

Besluit

Tarievenbesluit Stedin elektriciteit 2020

28-11-2019

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft de maximale tarieven voor Stedin Netbeheer B.V. (hierna: Stedin) vastgesteld, die deze netbeheerder in 2020 mag hanteren.

Stedin beheert en onderhoudt een regionaal elektriciteitsnetwerk in Nederland.

Voor deze wettelijke taken mag Stedin kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Stedin heeft op 25 september 2019 een voorstel ingediend bij de ACM voor de tarieven die zij in 2020 in rekening wil brengen. De ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

Op 24 januari 2019 heeft de ACM een gewijzigd methodebesluit vastgesteld. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Stedin in de periode 2017-2021 worden berekend. Hierop heeft de ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie