Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit regionale netbeheerder gas Enexis 2018

Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft de maximale tarieven voor Enexis B.V. vastgesteld, die deze netbeheerder in 2018 mag hanteren.

Enexis beheert een regionaal netwerk van gasleidingen in Nederland en lost storingen op.

Voor deze wettelijke taken mag Enexis kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Enexis heeft op 12 september 2017 een voorstel ingediend bij ACM voor de tarieven die zij in 2018 in rekening wil brengen. ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

In augustus 2016 heeft ACM een methodebesluit genomen. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Enexis in de periode 2017-2021 worden berekend. Hierop heeft ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie

 

Documenten

Tarievenbesluit regionaal netbeheerder gas Enexis 2018 (PDF - 303.83 KB)
 

Bijlagen

Bijlage 2 tarievenblad Enexis gas 2018 (XLSX - 34.17 KB) Bijlage 3 Gewijzigde rekenvolumina gas 2018 Enexis (XLSX - 33.93 KB)