Kruimelpad

Besluit

Tarievenbesluit Enexis elektriciteit 2019

23-11-2018

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft de maximale tarieven voor Enexis Netbeheer B.V. (hierna: Enexis) vastgesteld, die deze netbeheerder in 2019 mag hanteren.

Enexis beheert een regionaal elektriciteitsnetwerk in Nederland en lost storingen op.

Voor deze wettelijke taken mag Enexis kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Enexis heeft op 24 september 2018 een voorstel ingediend bij de ACM voor de tarieven die zij in 2019 in rekening wil brengen. De ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

In augustus 2016 heeft de ACM een methodebesluit genomen. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Enexis in de periode 2017-2021 worden berekend. Hierop heeft de ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie: