Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit Enduris gas 2019

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft de maximale tarieven voor Enduris B.V. (hierna: Enduris) vastgesteld, die deze netbeheerder in 2019 mag hanteren.

Enduris is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van een regionaal gasnetwerk in Nederland.

Voor deze wettelijke taken mag Enduris kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Enduris heeft op 24 september 2018 een voorstel ingediend bij de ACM voor de tarieven die zij in 2019 in rekening wil brengen. De ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

In augustus 2016 heeft de ACM een methodebesluit genomen. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Enduris in de periode 2017-2021 worden berekend. Hierop heeft de ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie:

 

Documenten

Tarievenblad Enduris gas 2019 (XLSX - 27.77 KB)
 

Bijlagen

Tarievenbesluit Enduris gas 2019 (PDF - 448.57 KB)